Dále Vám nabízíme vyhotovování výpisů z informačních systémů veřejné správy Czech POINT

  • výpisy z katastru nemovitostí
  • výpisy z obchodního rejstříku
  • výpisy z evidence Rejstříku trestů
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • výpisy z bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpisy z insolvenčního rejstříku
  • výpisy z rejstříku zástav

Také provádíme autorizované konverze dokumentů, zřizujeme datové schránky a provádíme jejich změny.

  • ověření pravosti podpisu (legalizace)
  • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Služby jsou u v úředních hodinách poskytovány bez předchozího objednání.