V naší notářské kanceláři poskytujeme komplexní notářské služby:

  • darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o převodu podílu v obchodních společnostech
  • zástavní smlouvy
  • listiny o právním jednání pro případ smrti – závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy
  • zakládání, změny a zrušení obchodních společností a družstev
  • přímé zápisy do obchodního rejstříku
  • notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti
  • úschovy peněz a listin
  • osvědčení skutkového stavu/děje včetně webových stránek
  • smlouvy o modifikaci majetkového režimu manželů či snoubenců

Tyto služby je nutné předem objednat!